terug


Algehele controle

Staat de kamerthermostaat vragend ?
Staan de radiatorkranen open ?
Foutcode op het display ?
Staat de ketelthermostaat hoog genoeg ?
Is de waterdruk hoog genoeg ?
Staat er spanning aanwezig ?
Staat er een warmwaterkraan open of te druppen? (Alleen bij combiketel)
Slecht of wisselend warmwater ?

Waakvlam

Brandt de waakvlam ?

Elektronische ontsteking

Elektronische ontsteking ?

Staat de kamerthermostaat vragend ?

De ketel slaat niet aan als de ingestelde apparatuur lager is dan de heersende kamertemperatuur.Voorbeeld: De kamertemperatuur is 20 graden celsius, terwijl de kamerthermostaat 18 graden aanwijst. De ketel slaat pas weer aan als de kamertemperatuur daalt tot 18 graden Celsius of lager. Met andere woorden: de kamerthermostaat bepaalt of de ketel wel of niet brandt.

Blijft het probleem bestaan, meld dit  aan onze storingsdienst.

Terug naar begin

Staan de radiatorkranen open ?

Als een cv-ketel in bedrijf is met geen of slechts enkele radiatoren open, dan kan de ketel door te weinig watertransport de geproduceerde warmte niet of nauwelijks kwijt en stopt de ketel met branden. De maximaal-beveiliging treedt dan namelijk in werking. Zorgt u er daarom voor dat er voldoende radiatorkranen (minimaal 2/3 van de aanwezige radiatoren) open staan.

Blijft het probleem bestaan, meld dit  aan onze storingsdienst.

Terug naar begin

Foutcode op het display ?

Noteer eerst de storings-code in het display. Wanneer uw ketel een elektronisch display heeft, dan zal er code in het display verschijnen wanneer er een storing ontstaat. Deze code kan bestaan uit een combinatie van cijfers en letters. De storing kan allerlei oorzaken hebben, en de code in het display geeft dan aan welk deel van de ketel niet goed functioneert of in storing is gevallen. Probeer eerst via RESET de ketel weer in werking te krijgen.
Als u de storing niet zelf kunt oplossen, vermeldt dan ook de storingscode, bij uw melding aan onze storingsdienst.

voorbeeldfoto waar de RESETKNOP van een INTERGAS ketel zit.

Terug naar begin

Staat de ketelthermostaat hoog genoeg ?

Op de cv-ketel kan een ketelthermostaat gemonteerd zijn (ronde knop met een schaalverdeling in graden Celsius) die bij voorkeur is afgesteld op 85 graden Celsius.
Vaak wordt in het voorjaar/zomer de ketelthermostaat teruggedraaid en vergeten in het najaar weer hoger te zetten. Resultaat: de ketel brandt wel, maar niet lang genoeg om de radiatoren te verwarmen

Terug naar begin

Is de waterdruk hoog genoeg ?

De waterdruk moet hoog genoeg zijn. Bij een koude CV installatie ongeveer 1,5 / 1,6 bar en bij een warme CV installatie ongeveer 2 bar. Sommige CV ketels hebben een waterdruksensor of een zogenaamde droogkookbeveiliging welke het toestel uitschakelt bij een te lage waterdruk.

Hieronder staat de vulprocedure beschreven.

Lukt het bijvullen niet of doet het toestel na het bijvullen nog niets, meld dit  aan onze storingsdienst.

Terug naar begin

Is er spanning aanwezig ?

Een cv-ketel is voorzien van een circulatiepomp die middels een randaardestekker nabij de ketel in een wandcontactdoos (stopcontact) is aangesloten. Als er geen spanning op de wandcontactdoos staat, draait de pomp niet en zal de ketel niet branden.
U kunt de spanning testen met een ander apparaat (bijvoorbeeld een lamp).
Is er geen spanning kunt u eerst controleren of er een zekering kapot is of dat de betreffende elektra-groep weer ingeschakeld moet worden.

Blijft het probleem bestaan, meld dit aan onze storingsdienst.

Terug naar begin

Staat er een warmwaterkraan open of te druppen ?

Als u geen verwarming heeft maar wel warm water, kunt u controleren of er een warmwaterkraan druppelt. Een combitoestel geeft altijd voorrang aan warmwater en zal dus bij een druppelende warmwaterkraan niet voor verwarming in bedrijf komen.Ook en druppelende douchekop kan oorzaak zijn. Controleer of alle warmwatertappunten dus goed dicht staan

Blijft het probleem bestaan, meld dit aan onze storingsdienst.

Terug naar begin

Slecht of wisselend warmwater ?

Zowel geisers als combiketels zijn gevoelig voor verstopte douchekoppen en/of uitlopen door kalk of vuil uit de leidingen. Reinig eerst met huishoud azijn de douchekop of straalbreker van de uitloop.
Een waterbesparende douchekop kan eveneens zorgen voor wisselende warmwatertemperaturen.
Wisselend warmwater kan ook voorkomen als de warmwaterkraan slechts gedeeltelijk openstaat. Het beste resultaat krijgt u als u de warmwaterkraan geheel opent en bijmengt met koud water tot de gewenste temperatuur bereikt is.

Blijft het probleem bestaan, meld dit aan onze storingsdienst.

Terug naar begin

Brandt de waakvlam ?

Als het toestel is voorzien van een waakvlam maakt het niet uit of het nu gaat om een geiser of cv-ketel.
Mocht de waakvlam uit zijn en u daardoor geen warmwater of warmte krijgt, controleert u eerst of de gaskraan wel openstaat. Staat de gaskraan open probeert u dan eerst volgens de gebruiksaanwijzing de waakvlam opnieuw aan te steken.
Afhankelijk van het soort toestel kan het zijn dat óf de gasknop op het gasblok in de aansteekstand gezet moet worden (meestal aangeduid met een punt) of dat een aansteekknop ingedrukt moet worden alvorens u de waakvlam aansteekt.
Als de waakvlam brandt, houdt u circa 30 seconden de aansteekknop ingedrukt en laat u deze daarna langzaam terugkomen of u zet de gasknop op het gasblok in de "brand-stand" (meestal aangeduid met een vlam).
Blijft de waakvlam branden dan zal de cv-ketel weer aanslaan of heeft u warm water als u een warmwaterkraan opendraait.

Blijft het probleem bestaan, meld dit aan onze storingsdienst.

Terug naar begin

Elektronische ontsteking ?

Druk op de reset-knop en wacht dan enkele minuten.
Wanneer uw ketel een elektrische ontsteking heeft kan het gebeuren, wanneer de ketel warmte vraagt, de ontsteking geen goede vonk afgeeft, waardoor de brander niet ontsteekt. De ketel probeert dan verschillende malen de ontsteking opnieuw en zal, indien geen ontbranding tot stand komt, in storing vallen. Wanneer u dan op de reset-knop drukt, probeert de ketel het nog een aantal malen. Vaak ontbrandt de ketel dan alsnog.

Blijft het probleem bestaan onthoud, bij voorkeur, de storingscode, bij uw melding aan onze storingsdienst.

Terug naar begin

Installatie Service Waarland
Copyright © 2005  [www.wilfredgroen.nl]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 25 October 2010 .