terug (deze pagina is nog in opbouwstadium)

Warmtepomp:

Principe van een warmtepomp met verticale warmtewisselaar.

Het onttrekken van warmte uit een diepere aardlaag op 50 tot 90 mtr diepte, met deze warmte de woning verwarmen middels een lage temperatuurverwarming, bij voorkeur vloerverwarming.

Warmwater kan ook met dit systeem aangemaakt worden middels het voorverwarmen van het koude water tot ongeveer een 45 C en middels een elektrisch spiraal of gasgestookt toestel verder doorverwarmen tot een aangename warmwatertemperatuur.

   1. grondcollector
De warmtepomp is een centraal verwarmingssysteem, dat warmte aan de grond onttrekt. Daartoe worden grondcollectoren in de bodem gegraven.
   2. verdamper/ primaire warmtewisselaar
Door de collectorleidingen stroomt het bronmedium dat de warmte uit de bodem naar het verdampergedeelte van de warmtepomp brengt.
   3. kompressor
De verdampte vloeistof wordt vervolgens samengedrukt door een kompressor. Hierdoor stijgt de druk en de temperatuur van de damp
   4. condensorvat / secundaire warmtewisselaar
Als laatste stap wordt de warmte aan de damp onttrokken door bijvoorbeeld een CV. Het CV-water stijgt in temperatuur, de damp daalt in temperatuur, zelfs zover dat de damp weer condenseert tot vloeistof. Dat laatste gebeurt in het condensorvat
   5. CV water
Via een warmtewisselaar wordt de opgenomen energie afgegeven voor verwarming
   6. ontspanningsventiel
De vloeistof stroomt weer naar de verdamper waar het proces weer van voor af aan begint.
 


Warmtepompboiler

Hoe werkt een warmtepomp?
Er zijn veel verschillende soorten warmtepompen, maar de werking komt altijd op hetzelfde neer. In het voorbeeld  wordt de aarde als warmtebron en elektriciteit als aandrijfenergie gebruikt. De werking van een warmtepomp is onder te verdelen in drie stappen

v
Een vloeistof met een kookpunt lager dan de omgevingstemperatuur dient als transportmiddel van de warmte. Onder invloed van de buitenlucht verdampt deze vloeistof. Er wordt door de vloeistof dus warmte aan de aarde onttrokken. De vloeistof daalt in temperatuur en verdampt.

w
De verdampte vloeistof wordt vervolgens samengedrukt door een compressor. Hierdoor stijgt de druk en de temperatuur van de damp.

x
Als laatste stap wordt de warmte aan de damp onttrokken door bijvoorbeeld een CV. Het CV-water stijgt in temperatuur, de damp daalt in temperatuur, zelfs zover dat de damp weer condenseert tot vloeistof. Dat laatste gebeurt in het condensorvat. De vloeistof stroomt weer naar de verdamper waar het proces weer van voor af aan begint.


Het ligt in de bedoeling dat Installatie Service Waarland op eigen adres ooit ook een warmtepomp gaat installeren. Echter de kosten om zo'n systeem aan te brengen liggen vrij hoog. Daar de investeringen op dit soort duurzame energievoorzieningen inmiddels door de regering niet gesubsidieerd wordt wachten wij nog even met de aanschaf daar de ontwikkelingen in kwaliteit en rendement met de tijd ook steeds beter worden. De aanschafprijzen van de warmtepomp alleen al worden met het jaar goedkoper maar de aanschaf van de collectors/bronnen blijft gelijk. Echter als eindoordeel is maar 1 conclusie mogelijk. Dit soort energiebronnen zijn de bronnen voor de toekomst.


Installatie Service Waarland
Copyright 2006  [ www.wilfredgroen.nl ]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 19 February 2010 .