terug (deze pagina is nog in opbouwstadium)

WKK (Warmte Kracht Koppeling):

Warmtekrachtkoppeling is de gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit
 

Huiscentrale (Micro-Wkk)

Onze elektriciteitsbehoefte blijft stijgen. Toch zijn onze natuurlijke hulpbronnen kostbaar en de voorraden niet oneindig. We moeten er zuinig mee zijn en zoeken naar de beste manier om in onze behoefte te voorzien, met zo min mogelijk schade voor het milieu.

 

 

Een energiecentrale in uw eigen huis

Na meer dan 10 jaar onderzoek is er nu de micro-WKK. Dit is een centrale waarmee u in uw eigen huis elektriciteit en warmte opwekt met aardgas. Er is niet meer voor nodig dan aansluitingen op het gas- en elektriciteitsnetwerk. De micro-WKK levert efficiŽnt en kostenbesparend de elektriciteit die u nodig hebt. De micro WKK komt in plaats van uw eigen CV-ketel, Direct vanaf het eerste gebruik draagt u bij aan het milieu door een lagere CO2-uitstoot.

 

 
De toestellen zullen gebaseerd zijn op micro-WKK technologie waarbij gebruikt gemaakt wordt van vrije-zuiger Stirlingmotoren. Deze Stirlingmotor produceert zowel warmte als elektriciteit. Tevens is de motor onderhoudsvrij omdat er geen contact is tussen bewegende en stationaire onderdelen. De geproduceerde warmte wordt dan gebruikt voor de verwarming en de vrijgekomen energie opgewekt door de Stirlingmotor

 

 

 


(bron www.ecn.nl)

Bij de energievoorziening in de industrie wordt reeds op ruime schaal gebruik gemaakt van warmtekracht koppeling (WKK). Hierbij wordt elektriciteit geproduceerd op een plek waar ook veel warmte nodig is. De restwarmte, die normaal bij de elektriciteitsproductie geloosd word, word nu (gedeeltelijk) ingezet als proceswarmte. Hierdoor stijgt het totaal rendement van de installatie tot boven de 70%.
Bij micro WKK, is de benadering vergelijkbaar, maar toch in zekere zin anders. Ook hier wordt tegelijkertijd  elektriciteit en warmte gemaakt, maar de warmte is hier leidend. Met andere woorden, hoofddoel van een micro WKK systeem is het maken van warmte en de elektriciteit is een bijproduct, die we zo goed mogelijk inzetten. Belangrijkste toepassing van micro WKK systemen is het verwarmen van woonhuizen. In feite is het dan gewoon een centrale verwarmingsketel, die als extra elektriciteit produceert. Als we het systeem  warmtetechnisch uitvoeren als HR ketel, dan wordt het totale rendement van het toestel meer dan 98%.

Toepassing van micro WKK heeft een aantal voordelen. Ten eerste wordt er natuurlijk aardgas bespaard. In een gemiddelde woning kan dit oplopen tot 350 m3 per jaar. Als de helft van alle woningen in Nederland voorzien zou worden van een micro WKK, dan is de totale besparing ongeveer een miljard m3 per jaar. Een direct gevolg van de besparing op het aardgas is een vermindering van de CO2 uitstoot van de woning. Afhankelijk van de gekozen referentie wordt per woning tussen de 500 en 1000 kg CO2 minder uitgestoten. Als laatste voordeel geldt de financiŽle besparing voor de consument. Per kWh is aardgas aanzienlijk goedkoper dan stroom. Het voordeel voor de (gemiddelde) consument bedraagt ongeveer Ä 350 . Natuurlijk moet met dit geld eerst de meerprijs van de micro WKK t.o.v. een HR ketel betaald worden, maar, naar verwachting is een terugverdientijd van 3 tot 7 jaar te realiseren, bij een te verwachten levensduur van het systeem van 15 jaar.


Installatie Service Waarland
Copyright © 2007  [ www.wilfredgroen.nl ]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 19 February 2010 .