terug

WTW ( Warmte-Terug-Winning ):

Uitleg werking wtw systeem

Een ventilatie systeem waarbij de warmte van de afgezogen lucht uit de woning wordt hergebruikt om de aangezogen verse buitenlucht te verwarmen om zo een aangenaam leefklimaat in u woning te creëren.

Gebalanceerde Ventilatie

Begin jaren tachtig werd gebalanceerde ventilatie in ons land geïntroduceerd. De introductie van de Energie Prestatie Normering (EPN) in 1995 betekende een belangrijke impuls voor consequent energiezuiniger bouwen. Dit systeem is in veel gevallen de aangewezen ventilatietechniek voor goed geïsoleerde en luchtdichte woningen.

Basisprincipe

Gebalanceerde ventilatie is in feite een dubbel systeem van mechanische ventilatie in één apparaat: één systeem zuigt vervuilde en vochtige lucht uit de woning, een tweede systeem blaast schone buitenlucht naar binnen. Er wordt precies evenveel lucht aangezogen als afgevoerd; vandaar 'gebalanceerd'.

Warmteterugwinning

De afgezogen warme lucht verwarmt een warmtewisselaar, ook wel kruisstroomwisselaars genoemd, die op z'n beurt de aangezogen koude buitenlucht verwarmt. De twee luchtstromen blijven in de warmtewisselaar van elkaar gescheiden. Doordat er precies evenveel lucht in gaat als eruit, kan er geen onderdruk in de woning meer ontstaan. Zo is er altijd voldoende ventilatie om een optimaal binnenmilieu te realiseren. Door de voorwarming van de binnengeblazen buitenlucht, neemt het gevoel van 'tocht' drastisch af.

Hoog rendement

De nieuwste gebalanceerde ventilatiesystemen, met een kruisstroom of ook wel tegenstroomwisselaar genoemd, halen inmiddels een rendement van 90 tot 97%. Dat wil zeggen dat slechts 3 tot 10% van de warmte in de afgevoerde ventilatielucht verloren gaat. Doordat de ventilatoren bovendien gebruikmaken van gelijkstroommotoren is het elektriciteitsverbruik relatief laag. Voor conventionele systemen waren rendement en energiegebruik beduidend minder gunstig.

WTW-units zijn voorzien van een kruisstroomwisselaar en filters. Deze filters dienen bij voorkeur jaarlijks vervangen te worden. Ook de wisselaar kan vervuilt raken waardoor de werking niet meer optimaal zal zijn. Indien u zelf de filters wilt vervangen kunt u desgewenst bij ons de filters bestellen. Versturen doen we niet. U kunt de bestelde filters na bestelling zelf ophalen bij Installatie Service Waarland na afspraak. Ook kunnen wij de filters bij u langsbrengen en/of desgewenst monteren i.c.m. een controlebeurt. Bestel hier on-line u wtw-filters door duidelijk het merk en type van u unit op te geven in het vakje "toelichting".


EPC norm

Omdat nieuwbouwwoningen tegenwoordig volgens het huidige bouwbesluit dienen te voldoen aan een zeer lage EPN norm (Energie Prestatie Norm) wordt er steeds meer gebruik gemaakt van toepassing van een WTW installatie om deze EPN norm te behalen.

Negatief beeld van WTW installaties

WTW units worden tijdens de (nieuw)bouw niet altijd meegenomen in het ontwerp omdat veelal slechte ervaringen met voorgaande projecten zijn opgedaan door de bouwonderneming. Dit is een voortvloeisel wat meestal veroorzaakt wordt doordat de desbetreffende installateur te kort kennis van zaken had op moment van installeren waardoor er een installatie is aangebracht die vaak niet meer achteraf alsnog op de juiste wijze is aan te passen omdat ventilatiekanalen ingebouwd of weg getimmerd zijn. Oorzaken als verkeerde ontwerpdiameters, geluidsklachten, verkeerd of niet ingeregelde toe- en afvoerventielen, "onverklaarbare" stank, hoofdpijn na nachtrust bij opstaan, zijn bekende problemen die reeds eerder gehoord zijn. Dit negatieve beeld is niet nodig als een WTW installatie goed is ontworpen en op de juiste wijze is aangebracht en ingesteld. Pas dan zal de bewoner merken dat er een prettig leefklimaat ontstaat in de woning en de energierekening aanzienlijk lager zal uitpakken dan een woning zonder dit systeem.

 


Installatie Service Waarland
Copyright © 2007  [ www.wilfredgroen.nl ]. Alle rechten voorbehouden.
Laatst bijgewerkt: 19 February 2010 .